STORY: My First Tagalog Short Story 10Lunes ng umaga, kabadong kabado na ako. Naiprint ko na ang huling pahina ng aking maikling kwento ngunit wala pa akong titulo para dito. Sinamahan ako ni Joanna sa silid na gaganapan ng contest at nasa dalawampu hanggang tatlumpu din ang mga kalahok na dumating. Pinalabas na ang mga hindi kalahok at sa loob ng 5 minuto nagsimula na ang contest. Binigyan kami ng 5 salita at ideya na kailangan maisingit sa mga kwento namin at laking tuwa ko ng malaman ko ang mga ito. Ang tatlong salita na kailangan namin maisingit ay pusa, kaibigan at unlimited. Ang dalawang ideya na kailangan namin maisingit sa kwento naman ay ang tungkol sa pag-uusap ng isang estranghero sa bida, at ang paggamit ng Facebook. Sa unang tingin napakahirap naman pagsamahin ng mga magkakalayong ideya na iyon, ngunit dahil nagmula sa blanko ang maikling kwento ko, hindi ako nahihirapan isingit ito. Dahil doon, hindi ko naubos ang isang oras na ibinigay sa amin dahil madali ko naisali ang mga binigay nila.
           
Ang silid

No comments: